Fjordland har hatt snøggmaten Byggrynslunsj, i ulike variantar, i sal i eit par år.

Det vart i 2015 selt heile 6,5 millionar porsjonar av produktet med bygg frå Skjåk og Ottadalen Mølle.

Byggrynsgraut, med byggryn frå Skjåk, vart det selt 365.000 porsjonar av sist år.