Rolf Vegard Sandviken, som har drivi Sport1 på Gjeisarhaugen i Lom i meir enn ti år, stadfestar at driftselskapet bak butikken - Lomseggen AS - er seld. Sandviken eig framleis Gjeisarhaugen Eigedom AS og dei nye eigarane blir dermed leigetakarar.

– Drifta av butikken vil halde fram som før, eg er dagleg leiar og dei tilsette vil behalde jobbane sine, seier Sandviken.

Butikken har tre-fire tilsette om vinteren, og sysselset åtte personar om sommaren.

Det er Husumgruppen AS på Lillehammer som tek over butikkdrifta. Selskapet driv frå før fleire Sport1-butikkar i Innlandet og er 35 prosent eigde av Sport1 Norge.