Får dispensasjon for motorferdsel

foto
Dei vitskaplege undersøkingane som ligg til grunn for søknaden vart starta opp i 1949, på Storbreen. Foto: Jostein Aasen/NVE