Cynthia Slomp Renaa er glad ho fekk stillinga som sokneprest i Vågå. – Her skal eg vere til eg trekkjer min siste pust. Det blir ikkje prestemangel her med det fyrste, seier ho. Årets jul blir spesiell for alle. Soknepresten seier at det denne jula er enda viktigare å ha den rette juletanken; å ta vare på kvarandre. Foto: Arve Danielsen

Sokneprest Cynthia Slomp Renaa: – Vi må syne nestekjærleik

– Jula handlar om å ta vare på kvarandre, sjå kvarandre. Syne nestekjærleik. Det er den viktigaste bodskapen eg kan gje til jul.