Nora Bergdølmo, Marit Granlund og Camilla Syvergård var fødselshjelparar til desse tre småe lamma. Kva var då meir naturleg enn å kalla lamma for Nora, Marit og Camilla. Foto: Arve Danielsen

Nora, Marit og Camilla var fødselshjelparar i sauefjøset

Under Gardsveka var Camilla, Marit og Nora fødselshjelparar i sauefjøset på Solheim. Tre av lamma dei tok imot, vart namna med deira eigne namn.