– Mange har arbeidd svært mykje dei siste dagane

foto