Kveldsseto om temaet «Bøte» - reparasjon og gjenbruk