Det vart felt 52 elg under storviltjakta i Lom i fjor