Må få HK-toalett for ikkje å bli ueigna som arrangementstad