Stortinget har bestemt at dei som er fødde i 1997 til og med 2002 får 50 prosent rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takstar.

Den utvida ordninga vart sett i kraft 1. januar i år.

Tilbodet følgjer kalenderåret ut det året ein fyller 26 år. Desse pasientane vil få halv pris på tannhelsetenester når ein blir behandla på ein offentleg tannklinikk. Tilbodet omfattar naudsynt tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gjev ikkje rabatt. Tannbehandling hjå privat tannlege gjev heller ikkje rabatt.

Ein vil automatisk få fråtrekt 50 prosent av kostnadane når ein betaler. Fordi rabatten ikkje vart gjeve automatisk i veke 1 og veke 2 i januar 2023, kan ein få attendebetalt pengar for tannbehandling i denne perioden.

Det opplyser Innlandet fylkeskommune.