Desse skal undersøke kva som trengs av skuletilbod i Gudbrandsdalen framover