– Dersom fødetilbodet på Lillehammer forsvinn, må tilbodet på Otta styrkast