Kommunestyresalen har nytt ventilasjonsanlegg, ljose, fine veggar, nye bord og stolar og ikkje minst eit topp moderne teknisk utstyr, inkludert talarstol.

Arbeidet er kostnadsrekna til 1,6 millionar kroner. Neste torsdag skal det nye kommunestyret konstituerast. Da skal salen - og talarstolen - takast i bruk for fyrste gong.