Minnegåve til rekrutteringsarbeid i spel- og dansarlaget

foto