Det er ikkje Senterpartiet som treng ei realitetsorientering, men Høgre