Fjellstyret vil ikkje støtte ladestasjon på Juvasshytta

foto