For fjerde gong blir konkurransen om tittelen «Årets friluftslivskommune» arrangert, i regi av Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

Ål kommune vann i 1997, Sandnes kommune vann i 2005, medan Sandefjord kommune stakk av med sigeren i 2009.

Formålet med konkurransen er å auke fokus på friluftsliv og inspirere kommunane til større innsats for friluftslivet.

– Vi er svært godt nøgd med at heile 56 kommunar har meldt seg på, dette er det høgaste talet vi har sett sidan starten i 1997. Vi trur Friluftslivets år har hatt ei god effekt på friluftslivet i norske kommunar. Kommunane har gjennom si arealforvaltning, tilrettelegging og samarbeid med frivillige organisasjonar stor påverknad på befolkninga sin tilgang til gode opplevingar med friluftsliv. Det høge deltakartalet tolkar vi som at kommunane tek friluftsliv på alvor. Vi ser allereie nå at det er gjort myke bra friluftslivsarbeid i mange kommunar. Konkurransen om å bli kåra til «Årets friluftslivskommune» vil derfor bli hard, seier Hans Erik Lerkelund, i Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

5. november skal juryen avgjøre kven som blir «Årets friluftslivskommune». Da blir det kjent kva for tre kommunar som kjem til finalen.

Kåringa av kven som til slutt blir «Årets friluftslivskommune» skjer under prisutdelinga på avslutningskonferansen for Friluftslivets år på Oppdal 1. og 2. desember.

I tillegg til Skjåk og Vågå, er også Sel kommune blant dei 56 kommunane som konkurrerer om å bli «Årets friluftslivskommune».