– DNT vil skyte seg sjølv i foten ved ikkje å stikke skiløypene