Lom vil ha fart på nærings- og tilflyttingsarbeidet