Politikarane slo ring om ordninga med matombringing

foto