Loar skule har hatt ekstra fokus på mangfald og likeverd: – Vi må alle få vera oss sjølve

foto