Vågå fjellstyre om Veolihytta: Må stillast krav om fjerning og opprydding på tomta