Ny organisering av skadefellingslag skal bidra til å redusere tap av beitedyr