Det blir julefeiring på friviljugsentralen i år også