Skeptisk til flaumtunnel: – Risikoen er stor for at grunnvatnet kan forsvinne