Ingen pengar til Klimapark 2469 i neste års statsbudsjett: – Vi må gjera alt vi kan for å overleva