– Det er skrøpleg at vi ikkje greier å samle oss om eitt selskap