Reiste til Spania for å besøke 3.000-meters topp med same namn som seg sjølv

foto