Afat Ibrahim har, saman med ektemannen Awat, kjøpt seg hus i Røyskattlia. Foto: Vigdis Kroken

Afan og Awat har kjøpt seg hus i Lom: – Her blir vi buande resten av livet

Flyktningar som kjem til Lom og elles i Nord-Gudbrandsdalen plar reise att etter nokre år, gjerne til Oslo eller andre store byar. Slik blir det ikkje for ekteparet Afan Ibrahim og Awat Mustafa.