Nominasjonsnemnda i Lom Sp: – Vi tek avstand frå urette påstandar