Målaren frå Skjåk døydde medan han arbeidde med «Kampen for tilværelsen»