Atten val har Svein Rune Laingen vore med å administrere for Lom kommune. Dagens blir det siste.

Frå nyttår er han pensjonist.

Like viktig som å halde styr på det formelle ved stemmegjevinga, er det å gjera borgarplikta si sjølv. Laingen var av dei siste som putta stemmeseddelen i urna på Midtgard i Lom måndag efta.