Siste dagen for skatteoppkrevjaren i Ottadalen

foto