Lomvær gjev ut singel med amerikansk countryartist

foto