– Når ein fekk sjå dimensjonane med eigne augo ...