foto
Kyr og budeier var faktisk sentrale i utviklinga av vaksiner. Foto: Skjåk Historielag

Kyr og vakre budeier sentrale i utviklinga av vaksiner