Sommaropen svømmehall er eit populært tiltak og eit viktig folkehelse- og trivselstiltak for både innbyggjarar og besøkjande i Skjåk.

Eit samrøystes formannskap i Skjåk rår kommunestyret til å løyve 130.000 kroner frå disposisonsfondet til finansiering av sommaropen svømmehall.

Svømmehallen skal etter planen vera open måndagar, tysdagar og fredagar i perioden 2. juli til 24. august.

Kommunesstyret skal behandle saka torsdag 26. april.