Arbeidet i gang med å utbetre flaumskadde vegar

foto