Skal rydde skog for å opne sikta mot sentrum

foto