Fjellspire lokkar ungdom til Vågå med naturopplevingar og sommarjobb

foto