– Vi har marknadstilgang og kapital til å gjennomføre eit oppkjøp