– Dei fleste jegerane oppfører seg svært bra

foto
– Vi har tillit til at jegerane tek attendemeldinga til etterretning, seier almenningsstyrar Jo Trygve Lyngved. Foto: Arkiv