Opprettheld vedtak - Glasopor må betale 16,5 millionar