Brannvesen med tunnelberedskap får branntepper: – Vi kunne gjerne tatt imot

foto