Monica er kritisk til at politiet sender pass i posten, og til det mobile pass- og ID-kontoret: – Kva er dette slags tryggleik?