Nils overtek stafettpinnen og fører butikkdrifta vidare