Fem bedrifter får støtte frå kommunal kompensasjonsordning

foto