700 eldre og verneverdige bygg skal fotoregistrerast i Skjåk

foto