Nå kan friviljuge organisasjonar søkje om momskompensasjon