Gardbrukarar i Lom kan søkje tilskot til innkjøp av gjødsel